Schermtijd en sociale media, een vloek voor de zich ontwikkelende hersenen van adolescenten?

Last update: mei 15, 2023
l
Reading time: 7 minutes
l
By Brain Matters

Als millennial herinner ik mij dat toen ik op de middelbare school zat, onze mobiele telefoons niet zozeer een afleiding waren. Tijdens de pauzes voerden we gesprekken of speelden we hartenjagen om de tijd te doden. Maar mijn zus, die een typische gen Z'er is en 6 jaar jonger dan ik, heeft moeite om zich te concentreren op huiswerk en wordt gemakkelijk afgeleid door haar telefoon zodra één van haar vrienden haar een snapchat stuurt. Ze is echter niet de enige. Letterlijk al haar vriendinnen delen dezelfde worsteling en apps als "Forest" zijn tegenwoordig noodzakelijk voor jongeren om hen gefocust te houden op hun schoolwerk. Ik begon me af te vragen, is dit echt een verschil tussen generaties? En zo ja, is dit echt zo erg voor de ontwikkeling van het brein van adolescenten?

Voor de meeste adolescenten fungeert hun telefoon als hun levenslijn om in contact te blijven met vrienden en familie. Het openen van die snapchat met een grappige foto van je vriend wiens gezicht is geplaatst in dat van een aap, is voor een korte tijd de dopamine shot waar je naar snakte. Op de lange termijn is deze korte periode van bevrediging echter niet genoeg en uiteindelijk check je elke 5 minuten je telefoon. Om deze reden neemt de bezorgdheid onder onderzoekers over de invloed van schermtijd op de zich ontwikkelende hersenen toe. Daarom zal dit artikel zich richten op de effecten van schermtijd en het gebruik van sociale media op de ontwikkeling van de hersenen van adolescenten.

Schermtijd en de rol ervan in de adolescentie

De adolescentie is de ontwikkelingsperiode tussen de kindertijd en de volwassenheid. In deze periode ondergaan de hersenen enorme veranderingen onder invloed van verschillende biologische en omgevingsfactoren, waarvan schermtijd en sociale media er twee zijn. Deze veranderingen kunnen het best worden verklaard door het "dual-systems model". Aan het begin van de adolescentie rijpt het emotioneel-motivationele systeem dat mede een rol speelt in het openen van je vriend zijn Snapchat. Dit in tegenstelling tot het controlesysteem dat belangrijk is om jezelf ervan te weerhouden je telefoon te checken (meestal te vinden in frontopariëtale circuits) wat pas rijpt aan het einde van de adolescentie. Dit tijdsverschil in rijping van deze twee hersengebieden laat ons zien dat bij adolescenten emoties minder gedempt worden door ons cognitieve controle systeem (top-down controle). Dit is waar internet of sociale media om de hoek komen kijken; adolescenten zoeken bevrediging op korte termijn en prefereren dit in plaats van bevrediging op lange termijn, omdat ze het verlangen om op hun telefoon te gaan niet kunnen weerstaan. Bovendien worden adolescenten minder beïnvloed door hun ouders en zijn ze meer geneigd tijd door te brengen met vrienden. Het internet is dus een toegankelijke manier die adolescenten veel mogelijkheden biedt om in contact te komen met leeftijdsgenoten en zich bezig te houden met zeer belonende activiteiten zoals het bekijken van YouTube-video's of online gaming.

Effecten van goedkeuring en waardering via Instagram op het puberbrein

Omdat adolescenten zoals je net hebt gelezen erg kwetsbaar zijn voor de mening van hun leeftijdsgenoten, werd in 2018 in een studie van Sherman en collega's onderzocht welke hersengebieden betrokken zijn bij het geven van "likes" aan andermans foto's op Instagram bij 58 achttienjarigen door gebruik te maken van functional magnetic resonance imaging (fMRI). De deelnemers werd gevraagd te kiezen tussen het "liken" van de foto of niet. De fMRI toonde toenemende activatie van het beloningscircuit in de hersenen (o.a. striatum en ventraal tegmentaal gebied - VTA) wanneer de deelnemer besloot een bepaalde foto te "liken". Bovendien zijn dezelfde hersengebieden betrokken zodra een deelnemer zijn plaatjes "leuk vindt" door anderen. De onderzoekers concluderen daarom dat het geven en ontvangen van "likes" op Instagram correleert met een hogere activiteit in hersengebieden die betrokken zijn bij de verwerking van beloningen en prosociaal gedrag.

Effecten van sociale media op concentratie en impulscontrole bij adolescenten

Zoals in de inleiding al beschreven staat, lijkt deze "digitale generatie" meer moeite te hebben met concentreren en focussen in vergelijking tot oudere generaties. Dit wordt bevestigd in een onderzoek onder docenten van middelbare scholen van de X- en Y-generatie* die aangaven dat generatie Z-leerlingen slechter omgaan met tijd, ongepland studiegedrag vertonen en de les vaak verstoren. Lin en collega's toonden een positieve correlatie aan tussen de mate van internetverslaving en een afname van de connectiviteit in verschillende witte stof tracten (orbitofrontale verbindingen, anterieure cingulate cortex, corpus callosum, front-occipitale fasciculus etc.). Deze witte stof banen vormen de belangrijke snelwegen van de hersenen, en een afname van de connectiviteit tussen hersengebieden via deze banen resulteert in een vermindering van onder andere concentratie, impuls inhibitie enz. Laat ik de Anterior Cingulate Cortex (ACC) als voorbeeld nemen. Dit hersengebied en zijn verbindingen zijn belangrijk om je blik op de prijs te houden. Maar in het geval van verminderde functionele connectiviteit tussen de ACC en de daarmee verbonden gebieden, is een vermindering van iemands cognitieve controle het gevolg, waardoor je die snapchat opent zelfs als je weet dat je moet studeren. Om dit te illustreren verzamelden Li en collega's fMRI-gegevens van 18 adolescenten verslaafd aan het Internet en 23 controle-deelnemers die allemaal 15 jaar oud waren en een Go-stop taak moesten uitvoeren. Een voorbeeld van zo'n taak is dat de deelnemers liggend in de MRI-scanner op de knop moeten drukken waarop een pijl staat die in dezelfde richting wijst als de pijl die op een scherm wordt gepresenteerd. Bij een "stopsignaal" moeten zij afzien van het indrukken van een knop. Vergelijking van de fMRI-resultaten wees uit dat in het geval van de internetverslaafde adolescenten deze deelnemers een verminderde sterkte hadden van de verbindingen tussen frontale en basale ganglia-paden waarvan bekend is dat zij betrokken zijn bij responsinhibitie. Deze personen lijken er niet in te slagen hun reactie te remmen, omdat zij niet in staat zijn de juiste verbindingen tussen de noodzakelijke hersengebieden volledig te activeren, en daardoor hun automatische reactie remmen. Ik wil erop wijzen dat in het geval van de beschreven studies de diagnose internetverslaving alleen gebaseerd was op zelfrapportages en niet op een klinisch interview. Bovendien lijkt het alsof deze resultaten niet terug te vinden zijn bij gezonde adolescenten, maar alleen bij internetverslaafde adolescenten, dus het valt nog te zien in toekomstige studies of gezonde generatie Z adolescenten echt last hebben van minder planning en tijdsmanagement vaardigheden door functionele connectiviteit veranderingen in de hersenen. 

Effecten van sociale media op sociale vaardigheden bij adolescenten

Een laatste interessante bevinding over het effect van sociale media op jongeren van nu is het idee van onderzoekers dat face-to-face sociale vaardigheden afnemen binnen deze generatie. Deze zorg kwam voornamelijk aan het licht, aangezien verschillende lezingen of boeken over dit probleem zijn verschenen. In de literatuur worden trends waargenomen met betrekking tot het feit dat tieners, aangezien zij meer online socialiseren, het risico lopen minder waarde te hechten aan hun 'echte wereld'-zelf, waardoor zij kwetsbaarder worden voor impulsief en suïcidaal gedrag. Een bijkomend punt van zorg is het feit dat de tijd die adolescenten voor schermen doorbrengen de tijd voor face-to-face-interacties en dus de tijd die zij besteden aan het aanleren van deze vaardigheden, vervangt. Onderzoekers ontdekten zelfs dat hoe meer tijd een adolescent doorbrengt op het internet, dit resulteerde in een afname van hun sociabiliteit, communicatie met familieleden en zelfs een toename van depressie en eenzaamheid. Het lijkt er dus op dat sociale media het tegenwoordig gemakkelijker hebben gemaakt om met elkaar in contact te blijven, maar de keerzijde van deze vorm van contact is dat face-to-face vaardigheden bij adolescenten afnemen met alle gevolgen van dien. Het bewijs is echter beperkt. Onderzoek dat specifiek de sociale vaardigheden van kinderen voor en na de de komst van Internet vergeleek, heeft tot op de dag van vandaag nog nooit plaatsgevonden. Bovendien zijn sociale vaardigheden moeilijk te meten en bestaat er onder onderzoekers geen consensus over de manier waarop dat moet gebeuren. 

Om met een positieve noot te eindigen

Al met al kunnen we op basis van deze resultaten van neuroimaging studies een trend waarnemen in de zin dat schermtijd onze hersenen beïnvloedt. We mogen echter niet vergeten dat we hierover momenteel geen definitieve conclusies kunnen trekken, aangezien beeldvormingstechnieken zoals fMRI nog niet goed genoeg verfijnd zijn en er momenteel heterogeniteit bestaat wat betreft het meten van sociale vaardigheden of internetverslaving. Belangrijker is echter dat internet en sociale media ons ook positieve dingen hebben gebracht. In 2013 toonde een studie al aan dat kinderen in de leeftijd van 0 tot 8 jaar ook veel positieve effecten ondervinden van het gebruik van internet. Verschillende studies toonden aan dat hoe meer deze kinderen het internet gebruikten, hoe beter hun verbale vaardigheden en academische prestaties werden. Hoe meer tijd zij op het internet doorbrachten, hoe meer deze kinderen bovendien al vertrouwd raakten met het gebruik van het internet om hun kennis te verbreden, wat in de adolescentiejaren resulteerde in een grotere politieke betrokkenheid en een kleiner risico op het ondervinden van negatieve effecten zoals hierboven beschreven. 

Al met al denk ik dat het ook belangrijk is om niet te vergeten dat, hoewel toekomstig onderzoek rekening moet houden met bovenstaande zaken, positieve aspecten van schermgebruik onder adolescenten, zoals het opbouwen en onderhouden van sociale banden, leren en sociale steun, niet moeten worden vergeten!

*Mensen van de X-generatie zijn geboren tussen 1965 en 1980 en worden ook wel "de babyboomgeneratie" genoemd. Kinderen van deze generatie behoren tot generatie Y (ook wel "Millennials" genoemd) en zijn geboren tussen 1980 en 1999. 

Auteur: Joyce Burger

Afbeelding: Joyce Burger

Referenties: 

  • Camerini, A.-L., Gerosa, T., & Marciano, L. (2021). Predicting problematic smartphone use over time in a- dolescence: A latent class regression analysis of online and offline activities. New Media & Society, 23(11), 3229-3248. 
  • Downey, D. B., & Gibbs, B. G. (2020). Kids these days: are face-to-face social skills among American children declining? American journal of sociology, 125(4), 1030-1083. 
  • Holloway, D., Green, L., & Livingstone, S. (2013). Zero to eight: Young children and their internet use. 
  • Kraut, R., Patterson, M., Lundmark, V., Kiesler, S., Mukophadhyay, T., & Scherlis, W. (1998). Internet paradox: A social technology that reduces social involvement and psychological well-being? American psychologist, 53(9), 1017. 
  • Li, B., Friston, K. J., Liu, J., Liu, Y., Zhang, G., Cao, F., Su, L., Yao, S., Lu, H., & Hu, D. (2014). Impaired frontal-basal ganglia connectivity in adolescents with internet addiction. Scientific reports, 4(1), 5027. 
  • Lin, F., Zhou, Y., Du, Y., Qin, L., Zhao, Z., Xu, J., & Lei, H. (2012). Abnormal white matter integrity in adolescents with internet addiction disorder: a tract-based spatial statistics study. PloS one, 7(1), e30253. 
  • Mitchell, E. A., Hutchison, B. L., Thompson, J. M., & Wouldes, T. A. (2015). Exploratory study of bed‐sharing and maternal‐infant bonding. Journal of paediatrics and child health, 51(8), 820-825.
  • Sherman, L. E., Hernandez, L. M., Greenfield, P. M., & Dapretto, M. (2018). What the brain ‘Likes’: neural correlates of providing feedback on social media. Social cognitive and affective neuroscience, 13(7), 699-707. 
  • Sözer, Y. (2021). " Ztudents" on X and Y Lenses in Turkey: Views of X and Y Generation Teachers about Certain Class Properties of Gen Z High-School Students. Shanlax International Journal of Education, 10(1), 26-44. 
Related Posts
Check onze database
Alles wat je wilt weten over het brein op één plek. 
DATABASE
Related posts:
Here you will write about your company, a tittle description with a maximum of 2 sentences
Copyright © 2022 Brainmatters
magnifiercrossarrow-downarrow-leftarrow-rightmenu-circle