May 25th, 2018

Paddo’s verbeteren emotieverwerking bij depressie

Depressie heeft een grote invloed op de gevoelens en gedachten van mensen. We weten ook dat depressie zorgt voor een negatieve kijk op sociale signalen, zoals gezichtsuitdrukkingen. Nu blijkt dat het hallucinerende stofje in paddo’s zorgt voor een betere kijk op deze signalen.

Steeds meer wetenschappers willen onderzoek doen naar de invloed van psilocybine in het brein en op gedrag. Dit stofje is te vinden in hallucinerende paddestoelen, welke vooral bekend staan als recreatieve drug. Toch kan het ook bijzondere positieve effecten hebben. Eerder schreven we al dat het geestverruimende stofje zorgt voor een afname van bij depressie, verlichting van angst en kan helpen bij het stoppen met roken.  Nieuw onderzoek bekeek ook de invloed van deze paddenstoelen op gedrag.

Gezichtsuitdrukkingen

De onderzoekers gaven 17 depressieve patiënten bij wie geen enkele behandeling meer lijkt te werken twee keer een dosis psilocybine, en vergeleken de resultaten met een controlegroep die het middeltje niet kreeg. Beide groepen werd gevraagd om twee keer een taak uit te voeren, waarbij ze zo snel mogelijk moesten reageren op gezichten die van een neutrale uitdrukking veranderden in een blij, verdrietig, boos, walgend of angstig gezicht. Tijdens de eerste meting bleek de controlegroep de gezichtsuitdrukkingen sneller te verwerken dan de patiëntengroep. een maand later bleek echter dat de reactie van de depressieve patiënten even snel was geworden als die van de controledeelnemers. De snellere reacties bleken gepaard te gaan met een toegenomen gevoel van vreugde.

Receptoren

Psilocybine blijkt dus positieve invloed te hebben op het welzijn van depressieve patiënten die weinig baat hebben bij andere behandelingen. De onderzoekers speculeren dat psilocybine een andere receptor activeert dan dat antidepressiva doen. Receptoren zijn kleine poortjes op hersencellen, waar stofjes zich aan kunnen binden om zo een reactie teweeg te brengen. Het stofje psylocibine zou serotoninereceptor(5-HT2A) activeren, terwijl antidepressiva de net iets andere 5-HT1A receptor activeren. Dit kan verklaren waarom de hallucinerende drug zorgt voor het vrijgeven van een emotie, terwijl antidepressiva vooral zorgen voor het beteugelen van negatieve emoties. Toekomstig onderzoek dient dit mechanisme in het brein verder te onderzoeken. Ook is het van belang om in vervolgonderzoek een placeboconditie toe te voegen.

 

Dit onderzoek werd recent gepubliceerd in Psychopharmacology

Auteur: Stefan Jongen
Laat een reactie achter

Please wait... loading