October 16th, 2019

Neurofeedback tegen depressie

Neurofeedback is een techniek waarbij de resultaten van een meting naar hersenactiviteit direct worden gepresenteerd aan de betrokkene, waarbij deze kan proberen de hersenactiviteit te beïnvloeden. In een nieuwe studie laten onderzoekers zien dat neurofeedback effectief kan zijn tegen bepaalde typen depressie.

Ruim 1 miljoen Nederlanders geeft aan te kampen met depressie, of dit het afgelopen jaar te hebben gehad. Behandeling van depressie is niet eenvoudig, en komt doorgaans neer op langdurige behandeling door een psycholoog of het slikken van medicatie. Een team van Braziliaanse wetenschappers bekeek of neurofeedback mogelijk uitkomst kan bieden.

Hersennetwerk

De onderzoekers gingen uit van eerder onderzoek, waaruit bleek dat mensen met depressie vaak last hebben van onder andere schuldgevoelens. Middels functionele MRI kon worden aangetoond dat mensen die dit soort gevoelens ervaren een verminderde connectiviteit -een maat van samenwerking tussen regio’s in het brein- laten zien tussen twee hersengebieden: de superieure temporaalkwab en de subgenuale cortex. Dat houdt dus in dat de communicatie tussen deze twee gebieden samenhangt met symptomen die kenmerkend zijn voor depressie: hoe minder de communicatie, hoe sterker de gevoelens van schuld.

Neurofeedback

De wetenschappers gebruikten deze informatie om een neurofeedback-training op te zetten. 28 deelnemers die last hadden gehad van depressie, en nog altijd schuldgevoelens ervoeren, werden uitgenodigd om deel te nemen. Ze namen plaats in de scanner, waarmee de connectiviteit tussen de superieure temporaalkwab en subgenuale cortex werd gemeten. De mate van connectiviteit werd in real time gepresenteerd aan de proefpersoon middels een gekleurd icoon wat ze te zien kregen: hoe sterker de connectiviteit, hoe intenser de kleur van het icoontje.

De deelnemers werd gevraagd om aan iets te denken waar ze een schuldgevoel door kregen. Vervolgens kreeg de helft van de deelnemers, de trainingsgroep, de instructie om te proberen de kleur van het icoontje te versterken, wat zou betekenen dat de samenwerking tussen de twee hersengebieden zou toenemen. De andere helft van de deelnemers, de controlegroep, kreeg juist de instructie om de kleur van het icoon gelijk te houden.

Effect

Al na één trainingssessie bleek dat de connectiviteit tussen de superieure temporaalkwab en de subgenuale cortex sterker was geworden bij de deelnemers uit de trainingsgroep. Verder bleek dat deze personen een toename in hun zelfvertrouwen rapporteerden, terwijl dit niet het geval was in de controlegroep.

Deze studie is vrij kleinschalig opgezet, dus de resultaten moeten nog ondersteund worden door verder onderzoek. Toch is het een veelbelovende toepassing van neurofeedback. De onderzoekers hebben de software die ze hebben ontwikkeld voor deze studie voor iedereen beschikbaar gesteld, om zo verder onderzoek te stimuleren.

 

Dit onderzoek werd onlangs gepubliceerd in Neuroimage.

Auteur: Job van den Hurk
Laat een reactie achter

Please wait... loading