September 24th, 2013

Het neurale pijn netwerk: ‘team effort’ of toch ‘single players’?

Dat bij de ervaring van pijn een netwerk van hersengebieden actief en betrokken is, is niks nieuws (zie ook het artikel van 09-01-2013). Onderzoekers uit Groot-Brittannië waren echter benieuwd in hoeverre deze hersengebieden nu daadwerkelijk allemaal cruciaal zijn voor pijn beleving. Om dit te onderzoeken schakelden ze door middel van TMS tijdelijk bepaalde hersengebieden uit het pijn netwerk uit.

Proefpersonen kregen een pijnprikkel te voelen op de bovenkant van hun linkerhand. Deze werd veroorzaakt door een laserstraal die direct invloed had op de pijnreceptor. Hierdoor zond de pijnreceptor meteen pijnsignalen naar de hersenen, zonder dat de hand daadwerkelijk aangeraakt werd.

Om te onderzoeken welke hersengebieden belangrijk zijn voor de ervaring van pijn, kreeg de proefpersoon een TMS puls waardoor de primaire of secundaire somatosensorische cortex tijdelijk ‘uitgeschakeld’ werd. Deze TMS pulsen werden afgewisseld met ‘nep’ TMS pulsen, die geen invloed op de hersenactiviteit hadden. Na de TMS puls moesten proefpersonen ofwel de plek (vooraan of achteraan op de hand) ofwel de intensiteit (middel/hoog) van de pijnprikkel aangeven.

Wat bleek? Door het tijdelijk uitschakelen van de secundaire somatosensorische cortex werden proefpersonen minder goed in het bepalen van de intensiteit van de prikkel, terwijl de locatiebepaling onveranderd bleef. Ze namen de pijn dus als het ware minder goed waar dan wanneer ze een nep TMS puls of een puls over de primaire somatosensorische cortex kregen. Vooral deze laatste vergelijking is opzienbarend, aangezien de primaire somatosensorische cortex ook deel uitmaakt van het neurale pijn netwerk. Je zou dus verwachten dat het uitschakelen van dit gebied hetzelfde effect zou hebben op de pijn beleving.

Hebben deze onderzoekers nu HET middel tegen pijnklachten gevonden (‘schakel even die secundaire somatosensorische cortex uit’)? Nee, dat niet, maar uit hun onderzoek blijkt wel dat het neurale pijn netwerk een bepaalde taakverdeling heeft, waarbij niet steeds ieder gebied op dezelfde manier actief is.

 

Het onderzoek verscheen onlangs in Cortex.

Auteur: Caroline Benjamins
Laat een reactie achter

Please wait... loading