October 20th, 2014

Herinneringen herbeleefd door hippocampus

Aangenomen wordt dat de hippocampus betrokken is bij het ophalen van herinneringen, door patronen van hersenactiviteit op te roepen die ook aanwezig waren bij het opslaan van die herinnering. Onderzoekers hebben deze hypothese nu bevestigd door herinneringen bij muizen te wissen.

Probeer je eens de meest recente boswandeling te herinneren. Volgens veel neurowetenschappers zijn er op het moment dat je de wandeling herbeleeft, veel hersengebieden op dezelfde manier actief als dat ze waren tijdens het meemaken van die middag in het bos. Verschillende studies zijn gebaseerd op deze aanname van de werking van de hippocampus, maar onomstotelijk bewijs is er nooit geleverd dat het echt zo werkt. Amerikaanse neurowetenschappers namen nu de proef op de som.

Angstreactie

De onderzoekers leerden een groep muizen een angstreactie aan. De diertjes werden in een kooi geplaatst waar ze af en toe een milde elektrische schok toegediend kregen. Tijdens dit leerproces werd gekeken welke hersencellen in de cortex actief werden bij de diertjes, en deze neuronen werden gelabeld met een fluorescerend stofje. Op deze manier konden deze cellen na enkele dagen nog steeds worden teruggevonden.

Optegenetica

Na enkele dagen werden de muizen teruggeplaatst in de kooi. Normaal gezien snuffelen de beesten er vrolijk op los in een nieuwe omgeving, maar zodra ze in de kooi werden geplaatst die ze associeerden met de schok, werden ze terughoudend. De onderzoekers zagen dat de gelabelde hersencellen in de cortex weer actief werden bij de diertjes. Zoals de hypothese al stelde, worden dezelfde patronen van hersenactiviteit opgeroepen tijdens een herinnering als tijdens het opslaan van die herinnering.

Met behulp van de speciale techniek optogenetica werden nu de fluorescerende neuronen in de hippocampus (dus de neuronen die tijdens het aanleren van de angstreactie actief waren) van de muizen uitgeschakeld. Precies zoals te verwachten viel volgens de hypothese, raakten de eerdergenoemde neuronen in de hersenschors nu niet meer actief wanneer de beestjes in de kooi werden geplaatst. De muizen herinnerden zich de kooi totaal niet meer, en snuffelden er weer vrolijk op los. Wanneer de onderzoekers andere cellen in de hippocampus uitschakelden, had dit geen effect op de gekleurde neuronen in de cortex.

Deze bevindingen bevestigen de hypothese dat de hippocampus andere hersencellen opnieuw kan activeren bij het ophalen van een herinnering.

 

Deze studie werd in oktober gepubliceerd in Neuron.

Auteur: Job van den Hurk
Eén Reactie
  1. Wanneer de optogenetische handeling wordt gestopt gaan de betreffende neuronen dan weer neurotransmitter afscheiden en komen dan ook de herinneringen weer terug of is het geheugenverlies definitief?

  2. Piet op November 11th, 2014, 09:25  
Laat een reactie achter

Please wait... loading