May 23rd, 2014

Een golf van bewustzijn

Er is vaker onderzoek naar bewustzijn in het brein. En al vaker kwam daaruit naar voren dat hersengolven met de ‘gamma’ frequentie (rond 40 Herz, ofwel 40 hersengolven per seconde) een belangrijke rol lijken te spelen bij bewustzijn. Maar dit nieuwe onderzoek was wel heel bijzonder. Onderzoekers keken naar het belang van gamma golven voor zelf-bewustzijn tijdens dromen (weten dat je droomt tijdens je droom: een lucide droom). En dat deden ze door, terwijl proefpersonen sliepen, 40 Herz golven op te roepen in de hersenen met elektrische stroom!

Recent onderzoek koppelde al activiteit in bepaalde hersengebieden – de frontale en temporale kwabben – aan een bewuste ervaring tijdens het dromen. Het interessante aan zulk onderzoek is dat het ons dichterbij het begrip van ons bewustzijn kan brengen. We leren welke patronen van hersenactiviteit nu leiden tot een bewuste ervaring. Maar in dit baanbrekende onderzoek gingen wetenschappers een stap verder: ze bepaalden zelf deze hersenpatronen door het toedienen van elektrische stroom tijdens slaap.

Stimuleren en rapporteren

Terwijl proefpersonen een dutje deden in het lab, wachtten de onderzoekers rustig totdat de proefpersoon zich in de ‘REM slaap’ bevond; de slaapfase waarin je droomt. Eenmaal in deze fase, stimuleerden de onderzoekers de hersenen van de proefpersonen van buitenaf met een aantal verschillende frequenties. Ze gingen er vanuit dat stimulatie met een bepaalde frequentie ook zou leiden tot toename van hersenactiviteit op die frequentie in de hersenen. Door de proefpersonen enkele tientallen seconden na de stimulatie wakker te maken en te vragen of zij bewustzijn hadden ervaren tijdens de droom, werd bepaald welke patronen van hersenactiviteit deze ervaring beïnvloeden.

Wie de bal kaatst…

Zoals de onderzoekers al verwachtten werd inderdaad gevonden dat hersenactiviteit met een frequentie van 40 hertz, de gamma frequentie, samenhangt met een bewuste ervaring tijdens het dromen. Zelfs in die gevallen waarin er geen lucide droom volgde was er echter een toename te zien in de 40 hertz activiteit. Deze toename was alleen nog veel sterker wanneer er wél een lucide droom volgde. De wetenschappers denken dan ook dat het gaat om een wederkerig effect. De 40 hertz golven leiden tot een bepaalde hersenactiviteit, en gedachtepatronen die hierdoor geactiveerd worden versterken vervolgens de gamma activiteit totdat er een bewuste ervaring ontstaat.

Dit geweldige onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het gerenommeerde Nature Neuroscience

Auteur: Ricardo Leclaire
Eén Reactie
  1. Dit vind ik zo leuk…

  2. Tom de Graaf op May 23rd, 2014, 16:01  
Laat een reactie achter

Please wait... loading