July 12th, 2018

Cannabis toch niet zo effectief tegen chronische pijn

Steeds meer mensen gebruiken de laatste jaren cannabis als middeltje tegen de pijn als alternatief voor zware pijnmedicatie. Een recente grote studie heeft nu bekeken of cannabis net zo effectief is als de reguliere pijnstillers. Het resultaat was echter onverwacht: mensen die cannabis als pijnbestrijder gebruiken blijken niet minder pijn te ervaren dan mensen die geen cannabis gebruiken.

Chronische pijn is een veelvoorkomend probleem in de maatschappij, met grote impact op de levens van patiënten. Men spreekt van chronische pijn wanneer de pijn langer dan 3 maanden aanhoudt. De symptomen worden vaak bestreden met opioïden– krachtige pijnstillers. Echter is het gebruik hiervan niet zonder risico, want je kunt er bijvoorbeeld verslaafd aan raken. Tegenwoordig wordt het gebruik van medicinale cannabis steeds populairder. Eerdere studies lieten een kleine verbetering van klachten zien na cannabisgebruik, maar deze onderzoeken waren kleinschalig en hadden enkele problemen. Daarom besloot een groep Australische wetenschappers een grote studie uit de voeren.

Pijn aanpakken met cannabis

De onderzoekers volgden 4 jaar lang ongeveer 1500 mensen met chronische pijn. Elk jaar werden ze gevraagd hoeveel pijn ze ervoeren en hoeveel hen dat hinderde in hun dagelijks leven. Ook werd bekeken hoeveel cannabis en opioïden ze gebruikten tegen de pijn. De onderzoekers verwachtten dat gebruik van cannabis pijn vermindert, en dat dus de noodzaak voor opioïden zou afnemen bij deze mensen.

Tot verrassing van de onderzoekers bleek dat de mensen die cannabis hadden gebruikt niet meer afname van pijn lieten zien dan mensen die geen cannabis hadden gebruikt. Daarnaast bleek dat deze groep nog evenveel andere pijnstillers nodig bleef hebben. Toch bleken deze mensen er van overtuigd dat cannabis effectief was voor hun pijn, terwijl dit niet uit de pijnresultaten naar voren kwam.

Cannabis dus waardeloos?

Omdat de studie patiënten niet willekeurig in de wel-cannabis en niet-cannabisgroepen heeft kunnen indelen, moeten de resultaten een tikje terughoudend worden geïnterpreteerd. Zo zou het kunnen zijn dat de groep mensen die cannabis gebruikt over het algemeen al meer pijn heeft dan de groep die dat niet doet. In dat geval zouden zij zonder hun cannabis mogelijk wél meer pijn ervaren dan de niet-cannabisgroep.

Omdat de belangstelling voor cannabis als medicijn gestaag toeneemt, is het belangrijk om meer onderzoek te doen om exact uit te zoeken wat nou werkt en wat niet. Alleen dan kunnen we mensen de beste zorg bieden.

 

Deze studie is onlangs gepubliceerd in Lancet Public Health

Auteur: Kyran Kuijpers
Laat een reactie achter

Please wait... loading