TERM DATABASE

Frontale kwab 

Last update: september 16, 2022
l
By BrainMatters

De frontale kwab is het voorste hersengebied, en ligt dus anterieur aan de pariëtale kwab. Het gebied van de frontale kwab dat tegen de pariëtale kwab aan ligt, is de primaire motor cortex. Dit is dus het meest posterieure gedeelte van de frontale kwab. De frontale kwab is het gedeelte van de hersenen dat als laatste volledig ontwikkeld is. Nog tot een leeftijd van 20 jaar groeit dit hersengebied door.

De frontale kwab is heel erg gevoelig voor dopamine, het ‘beloningsstofje’ in de hersenen. Door dopamine wordt er meer of minder sensorische informatie vanuit de thalamus doorgegeven aan andere hersengebieden. Hierdoor wordt de frontale kwab ook veel geassocieerd met motivatie, aandacht, planning en taken om het werkgeheugen te meten.

In de frontale kwab vinden processen plaats die verantwoordelijk zijn voor executief functioneren. Hieronder vallen bijvoorbeeld het herkennen van consequenties van bepaalde acties, het kiezen tussen twee verschillende acties, het onderdrukken van sociaal niet wenselijke reacties en het identificeren van verschillen en overeenkomsten tussen verschillende situaties.

Er zijn veel verschillende theorieën over hoe de frontale kwab kan functioneren. Deze theorieën zijn onder te verdelen in vier categorieën:

  • Enkele-proces-theorieën, die zeggen dat verschillende structuren in de frontale kwab verantwoordelijk zijn voor verschillende processen.
  • Meerdere-proces-theorieën, die er vanuit gaan dat de verschillende structuren in de frontale kwab samenwerken te kunnen functioneren
  • Construct-led-theorieën, deze proberen alle functies van de frontale kwab te verklaren aan de hand van een enkel mechanisme, zoals bijvoorbeeld werkgeheugen
  • Enkele-symptoom-theorieën, deze suggereren dat een specifieke disfunctie van de frontale kwab gerelateerd is aan de onderliggende structuren

Schade aan de frontale kwab kan vele gevolgen hebben, zoals problemen met flexibiliteit en spontaniteit. Daarnaast kan deze schade zorgen voor het nemen van extreem veel risico’s en meer of minder gaan praten. Ook kunnen creativiteit en seksuele gevoelens minder worden wanneer er schade

Auteur: Myrthe Princen

Zie ook onze artikels:
Here you will write about your company, a tittle description with a maximum of 2 sentences
Copyright © 2022 Brainmatters
magnifiercrossarrow-downarrow-leftarrow-rightmenu-circle