TERM DATABASE

Corpus Callosum

Last update: september 15, 2022
l
By BrainMatters

Samenvatting
Deze hersenstructuur bestaat uit een bundeling van meer dan 200 miljoen axonen die de rechter- en linkerhersenhelft met elkaar verbinden. Deze zenuwbanen zorgen ervoor dat beide hersenhelften met elkaar kunnen communiceren. De term corpus callosum betekent letterlijk “hard lichaam”, wat verwijst naar de taaie structuur ervan. Het is niet de enige, maar wel veruit de belangrijkste verbinding tussen de twee hersenhelften.

Split-brain patiënten
Een rigoureuze ingreep bij epilepsiepatiënten die maar zelden wordt toegepast is het doorsnijden van het corpus callosum. Op die manier wordt voorkomen dat een epileptische aanval zich van de ene naar de andere hersenhelft verspreidt. Patiënten die een dergelijk ingreep hebben ondergaan worden split-brain patiënten genoemd en deze procedure biedt interessante neurowetenschappelijke inzichten. Opmerkelijk genoeg heeft deze ingreep op het eerste gezicht niet veel gevolgen voor het dagelijks functioneren. Veranderingen komen pas aan het licht wanneer een van de hersenhelften verstoken blijft van informatie, bijvoorbeeld wanneer patiënten speciale lenzen dragen die ervoor zorgen dat informatie maar bij één hersenhelft binnenkomt. Op die manier kan bijvoorbeeld het rechter gezichtsveld geblokkeerd worden, waardoor informatie alleen de rechterhersenhelft binnenkomt. Als in zo’n geval bijvoorbeeld een lepel wordt gepresenteerd, zal de patiënt de lepel wel herkennen, maar niet kunnen benoemen. De patiënt kan de lepel wel aanwijzen, maar niet vertellen hoe dit gebruiksvoorwerp heet. Dit komt doordat taalfuncties bij de meeste mensen in de linkerhersenhelft zijn gelokaliseerd. Zonder de lenzen levert dit bij split-brain patiënten geen problemen op, omdat zowel de linker- als rechterhersenhelft de lepel kan “zien”. Met de lenzen in blijft de linkerhersenhelft echter verstoken van informatie en kan de patiënt deze hersenhelft dus niet gebruiken om het gebruiksvoorwerp aan het woord “lepel” te koppelen.

Auteur: Bart Aben

Afbeelding: Marcel Loeffen

Zie ook onze artikels:
Here you will write about your company, a tittle description with a maximum of 2 sentences
Copyright © 2022 Brainmatters
magnifiercrossarrow-downarrow-leftarrow-rightmenu-circle