Termen database

Superieure Temporale Gyrus

Samenvatting

Dit hersengebied is betrokken bij het combineren van verschillende soorten stimuli.

 

Functie

Het multi-sensorische gebied is noodzakelijk om verschillende soorten stimuli met elkaar te combineren. Dit is de plek waar auditieve, tactiele en visuele signalen bij elkaar komen. Dit is nodig om te weten of een bepaalde visuele waarneming van dezelfde bron komt als bijvoorbeeld een geluid dat je hoort. De neuronen in dit hersengebied reageren het sterkst als wordt voldaan aan drie voorwaarden. Laten we als voorbeeld eens stellen dat we een bal tegen een muur aan gooien. Voorwaarde 1: het zien van de bal die de muur raakt en het geluid wat daar bij hoort moeten van dezelfde locatie afkomen. 2: het geluid en het zien van de gebeurtenis moeten op hetzelfde moment plaatsvinden. 3: het geluid dat je hoort moet kloppen bij wat je weet over een bal die een muur raakt. Een doffe klap kan dus kloppen, het blaffen van een hond niet. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, reageren de neuronen in de superieure temporele gyrus heel sterk.

 

Locatie

Dit multi-sensorische gebied ligt in het midden van de superieure temporele gyrus (STG). Dit gebied ligt dicht bij de auditieve cortex.

Weetje

Dit hersengebied geeft een signaal af wanneer de auditieve en visuele stimuli niet met elkaar overkomen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een heel slecht nagesynchroniseerde film.

 

Patiënten

Omdat schade aan dit hersengebied zeldzaam is, is niet goed duidelijk waar dit toe zou leiden. Wellicht hebben patiënten in zo’n geval problemen met het herkennen welke visuele en auditieve gebeurtenissen bij elkaar horen.

 

Auteur: Myrthe Princen
Please wait... loading