Termen database

Lateralisatie

Lateralisatie verwijst naar het principe dat sommige hersenfuncties slechts in één hersenhelft zijn gerepresenteerd, of in ieder geval dat deze functie sterker in één hersenhelft dan in de andere te vinden is.

De hersenen bestaan uit twee hersenhelften, die ook wel hemisferen worden genoemd. Globaal gezien lijkt de ene hemisfeer wel precies het spiegelbeeld van de andere te zijn. Veel hersengebieden vind je dan ook twee keer terug in het brein, zoals bijvoorbeeld de auditieve cortex, de hippocampus, de motorcortex, en noem zo maar op. Toch zijn bepaalde functies sterker aanwezig in slechts één hersenhelft. Zo wordt spraak bij de meeste (rechtshandige) mensen in de linkerhemisfeer geregeld. We spreken dan van lateralisatie van spraakfunctie. Als een functie in één hersenhelft gerepresenteerd is, wordt dit ook wel een unilaterale representatie genoemd. Een bilaterale representatie verwijst naar het feit dat een functie in zowel de linker- als de rechterhersenhelft wordt aangestuurd.

Auteur: Job van den Hurk
Please wait... loading