Termen database

DTI

DTI staat voor Diffusion Tensor Imaging en is een variant van MRI. Bij deze methode wordt gekeken naar hoe watermoleculen zich vrij kunnen bewegen binnen weefsel. Net zoals dat water in een tuinslang niet vrij alle kanten op kan bewegen, maar enkel in de richting van de tuinslang, geldt dat ook voor verbindingen tussen hersengebieden. Het water dat zich in deze witte stof bevindt kan zich alleen vrijelijk bewegen langs de richting van de verbinding. DTI meet over het hele brein in welke richting de watermoleculen zich het beste kunnen bewegen, en brengt dit in kaart. Deze resultaten kunnen met een computer worden verwerkt tot een driedimensionale weergave van de structurele verbindingen in het brein, en in welke richting deze lopen.

 

Deze figuur laat een reconstructie zien van de verbindingen in en rondom het corpus callosum, gemeten met DTI. Onderin beeld zie je de connecties vanuit het ruggenmerg.

Auteur: Job van den Hurk
Please wait... loading