May 7th, 2018

Weinig invloed van cannabis op cognitie bij adolescenten en jongvolwassenen

De fysieke en mentale gevolgen van cannabisgebruik zijn vaak onderwerp van onderzoek. Tot nu toe is bekend dat er een licht negatieve relatie bestaat tussen cannabisgebruik en aandacht, geheugen en het plannen van activiteiten in volwassenen. Maar geldt dit ook voor adolescenten en jongvolwassenen? 

Cognitie is een term die verwijst naar je mentale gedrag. Denk hierbij aan taal, geheugen, aandacht en concentratie. Deze capaciteiten blijven zich voortdurend ontwikkelen tot ongeveer het 25levensjaar, wat onder andere te maken heeft met de groei van de frontale hersenkwab. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in de mate waarop cannabis invloed heeft op deze belangrijke ontwikkelingsfase. 

Cognitieve domeinen

In dit onderzoek werden de gegevens van vele studies gecombineerd. In totaal werden 2152 cannabisgebruikers vergeleken met 6575 vergelijkbare deelnemers die nauwelijks cannabis gebruikten. Het effect van cannabis werd bekeken op verschillende cognities zoals aandacht, vertraagd geheugen, reactiesnelheid en complexe taken.

Minimale invloed op cognitie

Uit deze grote analyse van gegevens bleek dat het effect van cannabis klein was. Het stofje bleek een kleine invloed te hebben op leergedrag, complexe taken, reactiesnelheid en het geheugen, maar er was geen verband tussen cannabisgebruik en verbale communicatie, motoriek en ruimtelijk inzicht. Deze kleine effecten bleken ook van tijdelijke duur: een periode van 72 uur zonder cannabis zorgt ervoor dat het negatieve effect verdween bij de adolescenten en jongvolwassenen.

Toch is dit niet enkel goed nieuws voor de fervente cannabisfan: de minimale invloed van cannabis op deze cognitieve vermogens zegt namelijk niets over de mate van invloed op andere factoren, zoals de effecten in het brein. Eerder onderzoek liet namelijk al zien dat cannabis de hersenontwikkeling remt. Ook kan langdurig gebruik op jonge leeftijd leiden tot problemen met de longen, motivatie en psychoses. Toekomstig onderzoek dient ook te kijken naar de invloed van cannabis op school- en werkprestaties.

 

Deze studie werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift JAMA Psychiatry

Auteur: Stefan Jongen
Laat een reactie achter

Please wait... loading