January 12th, 2015

Verband tussen besnijdenis en autisme

Naar schatting is 30% van de mannelijke wereldbevolking besneden, en wordt besnijdenis door de meeste culturen geaccepteerd. Toch is voor het grootste deel nog onbekend of er voor- of nadelige gevolgen aan kleven. Een Deense studie bestudeerde een grote groep jongens, en vond een link tussen besnijdenis en autisme.

Besnijdenis, het operatief verwijderen van de voorhuid van de man, is een eenvoudige ingreep die veelal wordt toegepast op religieuze of medische gronden. In de meeste culturen is dit enkel toegestaan onder verdoving, maar de meeste vormen van toegepaste anesthesie kunnen niet voorkomen dat er toch (veel) pijn wordt ervaren tijdens en na de operatie. Studies in dieren hebben aangetoond dat een vroege sterke pijnervaring kan leiden tot een chronische verstoring van stressregulatie, en wellicht ook tot neurale afwijkingen. Deense wetenschappers besloten hiertoe een onderzoek op te zetten, waarin ze keken of er verband was tussen jeugdige besnijdenis en autisme en ADHD.

Grote studie

In totaal werden maar liefst 342.877 kinderen gevolgd van hun geboorte tot hun 9e levensjaar. Naast besnijdenisstatus net na de geboorte, werd ook gekeken of deze kinderen op latere leeftijd autisme of ADHD ontwikkelden. Als controle werd ook gekeken naar de ontwikkeling van astma, aangezien dit geen neurologische stoornis betreft.

Verband

Van de bijna 350.000 onderzochte kinderen ontwikkelden er ongeveer 5000 autisme. De onderzoekers ontdekten dat ongeacht de afkomst en socio-economische status, besneden kinderen ongeveer 46% vaker autisme ontwikkelden dan onbesneden kinderen, voordat ze de leeftijd van 10 jaar bereikt hadden. Dit verband was nog sterker bij kinderen die autisme ontwikkelden voordat ze 5 jaar oud waren: vergeleken met de onbesneden groep ontwikkelden maar liefst 2x zoveel kids zogeheten infantiel autisme als ze besneden waren. Daarnaast werd ook gevonden dat besneden jongens uit niet-moslimgezinnen 80% vaker ADHD ontwikkelden dan het geval was bij onbesneden kinderen. Er bleek geen verschil te zijn in het aantal kinderen dat astma ontwikkelde. Let wel, de hierboven genoemde percentages willen dus niet zeggen dat besneden kinderen 46% kans hebben om autisme te ontwikkelen, maar dat autisme 46% vaker voorkomt bij besneden kinderen dan bij onbesneden kinderen.

Pijnervaring

Omdat het hier gaat om een zogeheten correlationeel onderzoek, kan men strikt genomen alleen spreken over een verband tussen besnijdenis en autisme. Toch speculeren de onderzoekers over een mogelijke oorzakelijkheid. Bij dieren was al aangetoond dat een sterke pijnervaring in de jeugd kan lijden tot een verstoorde pijnregulatie op latere leeftijd, een symptoom dat vaak wordt waargenomen bij autistische kinderen. Het zou dus kunnen dat de ervaring van besnijdenis bij pasgeboren jongetjes kan zorgen voor serieuze neurologische en psychologische afwijkingen op latere leeftijd. De onderzoekers hopen dat hun bevindingen andere onderzoekers aansporen om te kijken hoe dit mogelijk oorzakelijke verband in elkaar zit.

 

Deze studie is in januari gepubliceerd in The Journal of the Royal Society of Medicine.

Auteur: Job van den Hurk
Laat een reactie achter

Please wait... loading