September 3rd, 2018

Uitstelgedrag door grote amygdala

‘Nog één aflevering op Netflix kijken, nog even Facebook checken, en dan begin ik eraan.’ Uitstelgedrag is menselijk, maar erg helpend is het niet. Nieuw onderzoek lijkt te zeggen dat je je niet zo schuldig hoeft te voelen als het werk weer is blijven liggen. Mensen die vaak uitstelgedrag vertonen lijken namelijk een grotere amygdala te hebben. 

In deze studie werd gekeken welke proefpersonen de neiging hadden tot uitstelgedrag en welke meer proactief waren. De deelnemers beantwoordden vragen over hoe ze zouden reageren in bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer ze nog een vervelende klus moeten afhandelen. De score werd vervolgens vergeleken met MRI-scans van de hersenen. Hieruit bleek dat de uitstellers een grotere amygdala hebben dan de doeners. Ook hadden de doeners sterkere verbindingen tussen de amygdala en de anterieure cingulate cortex.

De amygdala

Wat is het effect van zo’n grotere amygdala? De amygdala speelt een belangrijke rol bij het ervaren van de emoties, beloningen en risico’s die bepaald gedrag met zich mee kunnen brengen. Het is een soort gevoelscentrum voor elke gebeurtenis die je een fijn of naar gevoel gaf. Individuen waarbij de amygdala een grotere rol speelt laten zich meer leiden door angst voor nadelige consequenties. Wanneer je een belangrijk telefoontje moet plegen en het steeds uitstelt, zou het kunnen komen doordat je gevoeliger bent voor de mogelijkheid op een slechte afloop van het gesprek. De anterieure cingulate cortex daarentegen kan helpen om de amygdala te negeren en initiatief te tonen bij alledaagse situaties. Sterke connecties tussen de cingulate cortex en de amygdala zorgen dus voor een goede balans tussen eerst doen of eerst denken.

Implicaties

Met deze informatie kan toekomstig onderzoek kijken of een grotere amygdala noodlottig is voor uitstellers of dat training of neurale stimulatie (TMS) hier verandering in kan brengen. Dat is belangrijk om uit te sluiten dat er niet een derde factor is die toevallig zowel een grotere amygdala als meer uitstelgedrag veroorzaakt. Ook zou het in de toekomst zelfs mogelijk kunnen zijn om uitstelgedrag te behandelen door hersenstructuren te manipuleren. Zou dat niet even handig zijn voor dat volgende tentamen!

Dit onderzoek werd onlangs gepubliceerd in Psychological Science.

Auteur: Kyran Kuijpers
Laat een reactie achter

Please wait... loading