July 14th, 2014

Train je brein: neurofeedback

Neurofeedback wordt bij allerhande problematiek al geruime tijd toegepast; van ADHD tot obsessieve gedragsstoornissen. De in 1958 ontdekte techniek is gebaseerd op het geven van  ‘feedback’ over de hersenactiviteit, om op die manier ‘gezonde’ of ‘betere’ hersenactiviteit te stimuleren. In dit onderzoek werd neurofeedback gebruikt om te proberen visuele verwerking te versnellen.

 

Uit eerder onderzoek was al gebleken dat de van nature optredende schommelingen in de hersenactiviteit (in de zogenaamde gamma-frequentie) invloed uitoefenen op de visuele verwerkingssnelheid. Het voordeel dat door deze schommelingen werd geleverd, probeerde men in dit onderzoek door middel van neurofeedback te kunstmatig op te wekken om op deze manier de visuele verwerkingssnelheid te verhogen.

Een beetje competitie

Eerst moesten de proefpersonen getraind worden in het verhogen van hun gamma-frequentie-activiteit. Ze ontvingen visuele feedback over de hoeveelheid gamma-activiteit: op een scherm was een bal te zien die naar een doel bewoog als de gamma-frequentie-activiteit verhoogd werd. Dit spel-element stimuleerde de proefpersonen om extra hard hun best te doen. Toen de proefpersonen dit eenmaal goed onder de knie hadden, werden zowel zij als proefpersonen die geen training hadden gevolgd blootgesteld aan een reeks foto’s. Hierop bevonden zich levende of niet-levende onderwerpen, en het was aan de proefpersoon om zo snel mogelijk te aan te geven tot welk van deze twee categorieën de foto behoorde.

Gewoon doen

Tijdens deze taak werden beide groepen aangemoedigd om hun gamma-frequentie-activiteit te verhogen, maar de groep die geen training had gekregen had natuurlijk geen idee hoe ze dit voor elkaar moesten krijgen. Het effect hiervan werd dan ook snel duidelijk: de gamma-frequentie-activiteit kon door de proefpersonen die een training hadden gevolgd significant verhoogd worden ten opzichte van de groep zonder training, en deze verhoging leidde ook tot een versnelde verwerking van visuele stimuli. De proefpersonen die de training hadden gevolgd waren in staat veel sneller te besluiten wat zij op de foto zagen dan de groep die geen training had gevolgd. Dit onderzoek laat zien dat zelfs zaken als het verwerken van plaatjes verbetert als je geleerd hebt om bepaalde hersenprocessen te verbeteren.

Auteur: Ricardo Leclaire
Eén Reactie
  1. Hallo,

    Ik heb adhd en Ik wil een proefpersoon zijn in een neurofeedback onderzoek.

    Carmen

  2. Carmen Caminada op April 22nd, 2015, 18:46  
Laat een reactie achter

Please wait... loading