July 20th, 2015

Risico op autisme neemt toe met oudere ouders

Het feit dat mannen hun gehele leven vruchtbaar blijven, wil niet zeggen dat de kwaliteit van het sperma niet afneemt. Zo neemt de kans op stoornissen in het nageslacht, zoals autisme, toe na zijn 35e levensjaar. Een nieuw, grootschalig onderzoek volgde kinderen en hun ouders om te kijken naar hoe de leeftijd van beide ouders én het leeftijdsverschil tussen hen het risico op autisme beïnvloedt. 

Het was al enige tijd vastgesteld dat hoe ouder de man, hoe groter ook de kans dat zijn nageslacht autisme ontwikkelt. En hoewel iets minder bekend, ditzelfde effect is gevonden bij toenemende leeftijd van de moeder. Maar hoe verhouden deze 2 factoren zich tot elkaar? Zijn dit totaal onafhankelijke invloeden, of maakt de verhouding tussen de leeftijden ook nog wat uit? Om hierachter te komen, werden maarliefst 5.766.794 kinderen én hun ouders onderzocht.

Leeftijd beide ouders van belang

Uiteraard werd er gekeken of het kind een stoornis binnen het autismespectrum ontwikkelde, en hoe oud de ouders waren. Het bleek dat het risico op autisme toenam naarmate de leeftijd van de vader toenam. Een kind met een vader van 60 had ruim 2 keer zoveel kans op autisme vergeleken met een kind van een 30-jarige vader. Voor de moeder gold dat de kans op een kind met autisme het laagst was net na hun 30e; erna maar ook ervoor was de kans iets hoger. Wat betreft de verhouding tussen de leeftijd van vader en moeder vonden de onderzoekers iets interessants. Het laagste risico kwam voor bij koppels waarin de man tussen de 29 en 39 was, en de vrouw tussen de 25 en 35. Maar voorkom grote leeftijdsverschillen: bij 10 jaar verschil, ongeacht wie er ouder is, was de kans op autisme het grootst.

Langer vruchtbaar? Langer kans op mutaties…

Waarom de invloed van de man groter is dan die van de vrouw, verklaren de onderzoekers aan de hand van ons voortplantingsvermogen. Omdat de man langer vruchtbaar is, kunnen er in die tijd meer spontante mutaties in het genoom ontstaan die bijdragen aan het risico op autisme. Waarom een groot leeftijdsverschil een risicofactor is in deze kwestie moet echter nog onderzocht worden.

 

Dit onderzoek werd begin juni gepubliceerd op de website van Molecular Psychiatry.

Auteur: Mireille van Berkel
Laat een reactie achter

Please wait... loading