February 1st, 2013

Placebobehandeling maakt verwachting waar

Een manier om de hersenen te misleiden is het toedienen van een placebo. Behandeling met een placebo kan er voor zorgen dat er daadwerkelijk fysiologische veranderingen optreden in het brein. Door het toedienen van een placebo tijdens een pijnlijke stimulatie neemt bijvoorbeeld de pijn af en de activiteit in de rostrale anterieure cingulate cortex (rACC) neemt toe. Er wordt verondersteld dat het effect van zo´n placebobehandeling sterker is als je een hoge verwachting hebt van het middel. Deze verwachting kan gemakkelijk gemanipuleerd worden, bijvoorbeeld door te beweren dat het ene middel duurder is dan het andere. Onderzoekers uit Hamburg zijn nog een stapje verder gegaan en toonden aan dat een positieve ervaring met een placebo voor een sterker effect zorgt en dat dit effect weerspiegeld wordt in de hersenactiviteit. 

De proefpersonen in dit onderzoek werden blootgesteld aan een warme, pijnlijke prikkel. Voordat dit gebeurde werden zij voorgelicht over twee zogenaamd pijnstillende crèmes: één dure en één goedkope. In werkelijkheid waren dit twee placebocrèmes, dus zonder werkzame stoffen. Vervolgens werd ofwel de ene, ofwel de andere crème aangebracht op de arm van de proefpersonen en werd de pijnlijke prikkel toegediend. Het experiment kende twee condities. In de eerste (manipulatie) conditie werd de proefpersonen verteld dat de pijnprikkel even heftig was bij zowel de “dure” als de “goedkope” crème. In werkelijkheid was de toegediende pijnprikkel zwakker wanneer de “dure” crème aangebracht was. Daardoor werden de verwachtingen van de proefpersonen dus waargemaakt: de “dure” crème leek een sterker effect te hebben dan de “goedkope”. In de tweede (test) conditie werden opnieuw de crèmes aangebracht, maar dit keer waren de pijnprikkels wel even sterk bij beide crèmes. Deze procedure werd herhaald in de fMRI scanner om hersenactiviteit te meten.

Zoals verwacht rapporteerden de proefpersonen in de test conditie minder pijn wanneer de “dure” crème was aangebracht dan wanneer de “goedkope” crème was aangebracht, ondanks het feit dat de intensiteit van de pijnprikkel gelijk was. Met andere woorden, de verwachting die de prijsinformatie van de twee crèmes had gewekt en de ervaring dat de “dure” crème een sterker effect had zorgden ervoor dat proefpersonen daadwerkelijk minder pijn voelden. Dit patroon werd gereflecteerd in de hersenactiviteit: de rACC was actiever wanneer de “dure” crème was aangebracht.
Daarmee is dus andermaal bewezen dat het placebo-effect écht gepaard gaat met veranderingen in het brein en dat ditzelfde brein zich vrij makkelijk laat misleiden.

 

Dit onderzoek wordt op 15 februari gepubliceerd in NeuroImage.

Auteur: Bart Aben
Eén Reactie
  1. Los Mejores Mariachis Profesionales En DF Zona Sur.

    Also visit mmy web sit mariachi guadalajara

  2. mariachi guadalajara op May 24th, 2020, 06:58  
Laat een reactie achter

Please wait... loading