January 15th, 2018

Nieuw bewijs bevestigt de rol van de amygdala in het geheugen

Al decennia is bekend dat het hersengebied de amygdala met emotie te maken heeft. De amygdala staat in verbinding met hersengebieden die betrokken zijn bij het geheugen, waarbij de amygdala emotionele gebeurtenissen als het ware een boost in verwerking geeft. Dat duwtje in de rug is nuttig, want als een gebeurtenis emotioneel is, is hij waarschijnlijk ook belangrijk om te onthouden.

Dit klinkt allemaal logisch, maar we zaten tot voor kort met een probleem. Uit veel onderzoek was namelijk weliswaar duidelijk dat de amygdala verhoogde activiteit liet zien tijdens emotionele gebeurtenissen, wat een betere herinnering tot gevolg had, maar toch miste dat laatste stapje van causaliteit in onderzoek gedaan op mensen. Als we zeker willen zijn van onze zaak, dan zouden we dezelfde geheugenboost moeten zien als we als we de amygdala kunstmatig stimuleren. 

Unieke gelegenheid

Onlangs verscheen een onderzoek dat deze laatste stap zet. Veertien epilepsiepatiënten waren uitgewezen deelnemers omdat ze elektroden in verschillende delen van hun brein ingebracht hadden gekregen, inclusief de amygdala. Deze elektroden waren geïmplanteerd met het doel om chirurgen informatie te geven over de oorsprong van epilepsieaanvallen, maar kunnen ook gebruikt worden om hersengebieden te stimuleren. Twee vliegen in één klap dus.

Plaatjes leren

De taak was als volgt. Eerst bestudeerden de deelnemers plaatjes van willekeurige objecten. Bij de helft van deze plaatjes werd kort na de presentatie ervan een klein stimulerend schokje toegediend aan de amygdala. Later op dezelfde dag werd een deel van alle bestudeerde plaatjes weer gepresenteerd. De deelnemers gaven per plaatje aan of ze het herkenden of niet. Deze laatste taak werd herhaald op de volgende dag met het overige deel van de plaatjes.

De resultaten waren eenduidig. De stimulatie had geen effect op de dag zelf: plaatjes die gekoppeld waren met stimulatie werden even goed herkend als plaatjes die niet gekoppeld waren met stimulatie. Echter, op de dag erna was er wel een verschil: plaatjes die gekoppeld waren met stimulatie werden veel vaker herkend! Dat bewijst voor de eerste keer dat de activiteit van de amygdala vóór een gebeurtenis echt zorgt voor een betere opslag van een herinnering.

Aandacht

De scherpe lezer ziet dat er misschien nog een andere conclusie mogelijk is. Wat als het verschil in herkenning tussen objecten niet verklaard wordt door de amygdala, maar door het feit dat de deelnemers de stimulatie tijdens het leren voelden? Dit zou best de aandacht voor de plaatjes gekoppeld met stimulatie kunnen hebben verhoogd. Echter bleek uit een aparte test dat geen van de deelnemers de stimulatie en non-stimulatie van elkaar konden onderscheiden.

Dit onderzoek laat zien dat onze aannames lijken te kloppen, de relatie tussen de amygdala en geheugen lijkt causaal. Een opluchting voor de geheugenwetenschap!

 

Dit onderzoek werd onlangs gepubliceerd in PNAS

Auteur: Sander van Bree
Laat een reactie achter

Please wait... loading