November 3rd, 2014

Neurale mechanismen voor altruïsme

Altruïsme, het onbaatzuchtig helpen van iemand anders, is een bijzonder fenomeen waarmee onder andere de psychologie zich bezighoudt. Een goed voorbeeld van extreem altruïstisch gedrag is een anonieme orgaandonatie. Nu vraag je je wellicht af: waarom zou iemand een nier willen doneren aan een wildvreemde? Een groep onderzoekers heeft een mogelijke verklaring voor deze vorm van extreem altruïsme.

Psychopaten

Eerder onderzoek toonde al aan dat psychopaten een volumevermindering van de amygdala hebben en dat zij minder reageren op angstgerelateerde stimuli. Psychopaten hebben een gebrek aan empathie en gedragen zich vaak agressief en antisociaal. Extreem altruïsme kan dan ook worden gezien als de tegenpool van psychopathie. Amerikaanse neurowetenschappers wilden daarom onderzoeken of er bij extreem altruïsten, in dit geval mensen die een nier af hebben gestaan aan een anoniem persoon, een vergrote amygdala kan worden gevonden en of zij gevoeliger reageren op angstgerelateerde stimuli.

Altruïsten

De Amerikaanse onderzoekers repliceerde het onderzoek met de psychopaten nu met extreem altruïsten en een groep gezonde individuen die nooit een orgaandonatie hadden gedaan. De extreem altruïsten en de groep gezonde individuen kregen angstige, boze en neutrale gezichtsexpressies te zien terwijl hun hersenactiviteit werd gemeten met fMRI. Ook werd er een anatomische MRI-scan gemaakt en werd er een herkenningstaak voor gezichtsemoties afgenomen. Hieruit kwam naar voren dat extreme altruïsten onderscheiden kunnen worden van normale gezonde individuen door een vergrote rechter amygdala en een hevigere reactie op angstige gezichtsexpressies. Deze resultaten spiegelen dus de resultaten van het onderzoek bij psychopaten.

Dit onderzoek toont aan dat er mogelijk een neurale basis voor extreem altruïsme is in de vorm van een volumevergroting van de rechter amygdala en een heftigere reactie op angstige gezichtsexpressie. Dit suggereert dat men aan de hand van iemands amygdala kan voorspellen of iemand een psychopaat of een altruïst is.

 

Dit onderzoek is op 21 oktober 2014 gepubliceerd in PNAS.

Auteur: Berber Jacquemijns
Laat een reactie achter

Please wait... loading