July 1st, 2015

Leestraining verandert autistisch brein

Hersengebieden die betrokken zijn bij lezen lijken anders te werken bij kinderen met autisme. Een nieuwe studie bekeek of een leesinterventie een verandering kon brengen in deze hersenactiviteit, en daarmee tot leesverbetering kon leiden bij autistische kinderen.

Liever alleen zijn dan met andere kinderen spelen, niet goed snappen wat anderen bedoelen, en in paniek raken van veranderingen: allemaal belangrijke eigenschappen van kinderen met autisme. Daarnaast blijkt dat veel autistische kinderen ook moeite hebben met taal. Britse hersenonderzoekers vroegen zich af of een leestraining een positief effect had op de leesvaardigheid, en of dit effect terug te vinden was in de hersenen.

Leesinterventie

In dit onderzoek werden drie groepen kinderen uitgenodigd om mee te doen: autistische kinderen die een leesinterventie ondergingen, autistische kinderen die geen leesinterventie kregen en niet-autistische kinderen. De leesinterventie duurde 10 weken, waarin de kids elke week 5 dagen les kregen in het begrijpend lezen. Dit werd voornamelijk gedaan door de kinderen plaatjes in te laten beelden bij getoonde woorden, om ze daarna te laten verwoorden wat ze op de plaatjes zagen. Vooraf en achteraf werd met een test de leesvaardigheid gemeten. Ook werd de hersenactiviteit van de kinderen vooraf en achteraf met behulp van een fMRI-scan gemeten. De hersenactiviteit werd gemeten terwijl de kinderen rustig in de scanner lagen en verder niets deden.

Meer en krachtigere connecties

Wat bleek? De autistische kinderen die de leestraining hadden gehad, lieten achteraf sterkere verbindingen tussen belangrijke gebieden van het leesnetwerk (Broca’s en Wernicke’s gebieden) zien. Ook waren er sterkere verbindingen tussen het gebied van Broca en motorgebieden (gebieden die bewegingen coördineren). Bovendien waren de gebieden van Wernicke sterker verbonden met andere taalgebieden (die buiten het leesnetwerk lagen). Tot slot bleek dat deze toename in connecties gepaard ging met een verbetering op de leesvaardigheidstest, die niet werd gevonden in de autistische kinderen die geen leesinterventie hadden gehad.

Beïnvloeden van hersenactiviteit

Dit onderzoek laat zien dat de leesvaardigheid van autisten verbeterd kan worden door een training, en dat dit zelfs waarneembaar is in de hersenen. Maar zijn deze veranderingen blijvend? En zouden de hersenen van volwassenen met autisme hier ook toe in staat zijn? Dit zijn vragen die toekomstig onderzoek nog verder moet uitzoeken.

 

Dit artikel zal binnenkort worden gepubliceerd in Human Brain Mapping.

Auteur: Iris van Sambeek
Laat een reactie achter

Please wait... loading