June 7th, 2014

Horen doe je met je…

Horen en zien: twee totaal verschillende zintuigen. Zien doe je met je ogen, en horen doe je met je… oren! Alhoewel… Nieuw onderzoek toont aan dat onze visuele cortex ook geluiden verwerkt.

 

Het verwerken van verschillende soorten prikkels kan soms behoorlijk overhoop liggen. Denk maar aan synesthesie, waarbij je kleuren kan ruiken en geluiden kan voelen, of schizofrenie, waarbij je dingen waarneemt die er eigenlijk helemaal niet zijn. Dit onderzoek draagt bij aan het beter begrijpen van deze vermenging van zintuigen.

Geluiden ‘zien’

Tien proefpersonen werden gescand in een fMRI scanner terwijl ze naar verschillende geluiden luisterden; zingende vogels, verkeerslawaai, of een pratende mensenmassa. Doordat ze geblinddoekt waren, konden ze absoluut niks zien. En toch vertoonde de scan activiteit in de visuele cortex, het gebied dat normaal alleen oplicht bij het visueel waarnemen van objecten. Op basis van specifieke patronen van activiteit konden de drie geluiden zelfs van elkaar onderscheiden worden! Met andere woorden, de onderzoekers konden zien aan de visuele cortex wat hun proefpersonen hoorden. Let wel op; bij dit soort onderzoek betekent dit meestal dat een computer algoritme vaker het goede geluid kan raden dan op kans niveau verwacht mag worden.

Verwachtingen scheppen

In een tweede experiment werd de proefpersonen gevraagd om zich de geluiden slechts in te beelden. Ook dit resulteerde in een uniek patroon in de visuele cortex, met bijbehorend goed-radend computer algoritme. Deze twee resultaten kunnen worden samengevoegd in een logische verklaring. Je visuele cortex zou namelijk aan de hand van auditieve input (geluiden) via mentale beelden een voorspelling vormen voor wat je gaat zien. Op deze manier kun je anticiperen en dus sneller reageren op stimuli, handig!

Dit artikel werd in mei online voorgepubliceerd op de site van Current Biology.

Auteur: Mireille van Berkel
Laat een reactie achter

Please wait... loading