March 9th, 2018

Herinneringen uitlezen tijdens slaap

Eerder onderzoek heeft al laten zien dat herinneringen beter worden onthouden na een goede nacht slaap. Een nieuwe studie wijst uit dat nieuw geleerde informatie tijdens je slaap opnieuw wordt geactiveerd en versterkt in het geheugen.

Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat informatie beter wordt onthouden als je ‘s nachts voldoende slaapt. Tijdens je slaap vindt het zogeheten consolideren plaats, waarbij herinneringen in het langetermijngeheugen worden geplaatst. De manier waarop dat precies gebeurt is echter nog onduidelijk. Een Britse studie wist hier met een slim onderzoek een antwoord op te vinden.

Woordjes en plaatjes leren

Deelnemers aan deze studie werd gevraagd om associaties te leren tussen woorden en afbeeldingen van objecten en omgevingen. Vervolgens konden de proefpersonen een lekker dutje doen in het laboratorium. Tijdens de slaap werd via een koptelefoon de helft van de geleerde woordjes afgespeeld. De onderzoekers hoopten hiermee de geheugensporen te activeren, om zo te kijken of deze woord-plaatjes associaties beter werden opgeslagen.

Wakker en weer aan de slag

Na een tukje te hebben gedaan mochten de vrijwilligers weer aan de bak. Ze kregen alle woorden nog eens te zien en moesten aangeven welke object- en omgevingsplaatjes bij elk woord hoorden. Hieruit bleek dat de herinneringen beter waren voor de associaties met de woorden die tijdens de slaap waren gepresenteerd!

Hersengolven

Tijdens de slaapperiode maten de onderzoekers de de hersengolven van de deelnemers middels EEG. Hieruit bleek dat bij het activeren van de herinneringen een speciaal type hersengolf ontstond, de zogeheten sleep spindles. Deze golven zijn in eerdere studies al belangrijk gebleken voor het opslaan van herinneringen in het geheugen.

De onderzoekers bleken in staat om de hersengolven behorende bij objectherinneringen en omgevingsherinneren van elkaar te onderscheiden. Blijkbaar produceren deze spindles unieke geheugencodes voor bepaalde geactiveerde herinneringen, wat waarschijnlijk zorgt voor de verbeterde opslag van deze herinneringen tijdens slaap.

 

Dit onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het respectabele tijdschrift Current Biology.

Auteur: Job van den Hurk
Laat een reactie achter

Please wait... loading