October 9th, 2013

Hebben mensen een dominante hersenhelft?

De twee helften van ons brein zijn elk gespecialiseerd in het uitvoeren van bepaalde functies. Dit heeft wellicht tot de populaire opvatting geleid dat karaktereigenschappen van mensen terug te leiden zijn naar een dominantie van een van hun hersenhelften. Zo zou een persoon met een dominante linkerhersenhelft beter zijn in taal en rekenen, terwijl iemand met een dominante rechterhersenhelft creatiever is. Een nieuw onderzoek spreekt het bestaan van een dominante hersenhelft echter tegen.

Eerdere studies lieten zien dat onze hersenen taken verdelen, waarbij bepaalde functies vooral door een van de twee hersenhelften uitgevoerd worden. De linkerhersenhelft is bijvoorbeeld ‘gespecialiseerd’ in taal en rekenen. Bij het voeren van een gesprek zal er dus vooral activiteit in de linkerhersenhelft optreden. Maar als mensen creatief bezig zijn, zoals bij het maken van een schilderij, dan treedt er meer activiteit in de rechterhersenhelft op. Maar klopt het dat in een persoon een van beide hersenhelften kan domineren?

Functionele verbindingen

In het huidige onderzoek werden de hersenen van maar liefst 1011 proefpersonen bekeken door middel van ‘resting state’ fMRI. Dit houdt in dat hersenactiviteit gemeten wordt terwijl mensen niets aan het doen zijn in de scanner. Door te kijken naar gelijke fluctuaties in hersenactiviteit tussen verschillende gebieden, konden de wetenschappers de sterkte van samenwerking tussen gebieden binnen elke hersenhelft onderzoeken. De wetenschappers vonden dat sommige gebieden relatief veel van dit soort functionele verbindingen met andere gebieden hadden en zagen ook bewijs voor lateralisatie van enkele gebieden. Deze lateralisatie was echter maar op kleine schaal: er was geen bewijs voor een dominantie van een van beide hersenhelften!

Karaktertrekken

Dit onderzoek suggereert dat er in de hersenen geen sprake is van een dominante hersenhelft. Iemand kan dus zowel goed zijn in rekenen, als in tekenen en creatief bezig zijn. Als een persoon goed is in een eigenschap die met name gespecialiseerd is in de rechterhersenhelft, zoals tekenen, houdt dit niet in dat die persoon dan een dominante rechterhersenhelft heeft. Die persoon heeft dan waarschijnlijk een dominant ‘gespecialiseerd hersendeel’ wat in dit geval dan toevallig in de rechterhersenhelft zit.

 

Het artikel is gepubliceerd op 14 augustus in PLOS ONE.

Auteur: Lukas van Herk
Laat een reactie achter

Please wait... loading