July 2nd, 2018

Psychiatrische stoornissen delen genetische basis

Psychiatrische stoornissen zoals schizofrenie en manische depressie zitten vaak binnen een familie. In een nieuwe internationale studie gepubliceerd in Science hebben onderzoekers gekeken naar het verband tussen genetische factoren en psychiatrische stoornissen. Daaruit blijkt dat veel van deze stoornissen genetische overeenkomsten hebben, terwijl dat bij neurologische stoornissen zoals Parkinson niet zo is.

Tot in hoeverre zijn bepaalde psychiatrische aandoeningen terug te herleiden tot je genen? En hoeveel overlap is er tussen de verschillende stoornissen eigenlijk wat betreft genetische oorsprong? Om deze ingewikkelde vraag te beantwoorden, zul je enorme hoeveelheden data moeten bekijken. Een team wetenschappers afkomstig van meer dan 600 onderzoeksinstituten besloot de handen ineen te slaan.

De grote groep onderzoekscentra deelde genetische gegevens van 25 psychiatrische en neurologische ziekten met elkaar. Omdat elke genetische variant maar een heel klein risico met zich meedraagt om een ziekte te ontwikkelen, zijn enorme hoeveelheden data nodig om betrouwbare analyses te ontwikkelen. Daarom zijn de gegevens van maar liefst 265,218 patiënten en 784,643 gezonde personen bekeken. Verder werden de verbanden tussen neurologische stoornissen en verschillende cognitieve maten zoals opleidingsniveau bekeken in data van 1,191,588 individuen.

Uit de analyse van deze grote hoeveelheid gegevens kwamen zeer interessante zaken naar voren. Zo bleek dat er flinke genetische overlap bestaat tussen verschillende psychiatrische aandoeningen, met name tussen ADHD, manische depressie, schizofrenie en depressie. Verder bleek er overlap te bestaan tussen obsessief-compulsieve stoornis (OCD) en anorexia, en tussen OCD en het syndroom van Tourette.

Bij neurologische stoornissen zoals Parkinson en Multipele Sclerose (MS) bleek de genetische overlap juist minimaal. Ook was er nauwelijks overlap tussen de neurologische aandoeningen en de psychiatrische ziekten, met als uitzonder migraine – deze aandoening blijkt samen te hangen met ADHD, depressie en het syndroom van Tourette.

Volgens de onderzoekers wijst de hoge mate van genetische samenhang tussen de verschillende psychiatrische ziekten uit dat de huidige categorieën van psychiatrische aandoeningen eigenlijk niet de biologische oorsprong reflecteren. We trekken nu scherpe lijnen tussen bijvoorbeeld depressie en ADHD, terwijl er op genetisch niveau heel erg veel overeenkomsten tussen blijken te zijn. Dit zorgt ervoor dat ziektebeelden veel overlappende symptomen kunnen hebben, mensen verkeerde diagnoses en dus verkeerde behandelingen krijgen.

Deze bevindingen zijn van groot belang om de onderliggende mechanismen van psychiatrische stoornissen beter te begrijpen. Dit kan in de toekomst leiden tot specifiek op maat gemaakte behandelingen, gebaseerd op iemands genetische profiel.

 

Dit onderzoek werd onlangs gepubliceerd in Science.

Auteur: Job van den Hurk
Tagged:
Laat een reactie achter

Please wait... loading