Archive for August, 2014

De uitdaging van het denken aan niets

Posted on: August 11th, 2014 by Ricardo Leclaire No Comments

De voordelen van sommige vormen van meditatie, mindfulness en andere technieken om de controle over de gedachten te vergroten zijn al in vele studies aangetoond. Toch blijkt dat niet veel mensen zich vaak bezighouden met enkel hun gedachten. Hoe komt dat? Een serie studies van Amerikaanse wetenschappers geeft hier een zeer verrassende kijk op.

Zitten en nadenken
De onderzoekers voerden in totaal 11 verschillende onderzoeken uit die in de basis allemaal uitgingen van een simpel concept: plaats een persoon in een kamer en draag hem of haar op om voor een tijd van 5 tot 15 minuten zich met niets anders dan de eigen gedachten bezig te houden. Zoals je misschien weet uit eigen ervaring, en zoals ook bleek uit verschillende enquetes die de onderzoekers vooraf hadden geraadpleegd, is bewust zitten en niets anders doen dan denken niet iets dat mensen regelmatig doen. Maar waarom eigenlijk niet?

Monkey mind
Het antwoord daarop werd al snel duidelijk uit de resultaten van de eerste 6 onderzoeken die de onderzoekers uitvoerden. De proefpersonen vonden het moeilijk zich te concentreren en rapporteerden een grote last van afdwalende gedachten. Ze vonden het ook geen erg prettige ervaring; bijna 50% van de proefpersonen gaf aan het neutraal of onprettiger dan neutraal te vinden. Omdat al deze tests uitgevoerd werden in een laboratorium, dachten de onderzoekers dat de resultaten misschien beter zouden zijn wanneer proefpersonen in een vertrouwde omgeving zijn. Daarop kreeg een groep proefpersonen de opdracht om diezelfde taak thuis uit te voeren. Verrassend genoeg vielen de scores echter nog lager uit: proefpersonen vonden het nog vervelender om thuis alleen met hun gedachten bezig te zijn, en vonden het daarnaast ook lastiger om niet afgeleid te raken.

Proefpersonen in fase; spannend
Uit de resultaten tot dusver bleek dat mensen zich liever met iets bezighouden dan dat ze enkel met hun gedachten alleen gelaten worden. Zouden ze dan ook liever bezig zijn met een negatieve activiteit dan met geen enkele activiteit? Daarvoor werd dit laatste onderzoek uitgevoerd. In de eerste fase kregen de proefpersonen foto’s te zien van mooie omgevingen, of ze kregen een elektrische schok toegediend. Vervolgens werd hen in de tweede fase weer gevraagd om 15 minuten lang te zitten en alleen na te denken, met daarbij de opmerking dat ze zichzelf eventueel een elektrische schok toe konden dienen door op een knop te drukken. Proefpersonen die eerder in een vragenlijst nog aan hadden gegeven dat ze bereid waren geld te betalen om geen schok te ontvangen, dienden zichzelf nu bijna structureel minstens 1 schok tijdens deze 15 minuten toe!

Dit onderzoek geeft aan dat mensen het over het algemeen niet fijn vinden om zonder instructies met hun gedachten alleen gelaten te worden. Mogelijk is het daarom dat mindfulness en vormen van meditatie die zich richten op gedachten veelal als prettig worden ervaren: ze bieden een handleiding en structuur om bewust met denken bezig te zijn.
Dit onderzoek werd in juli gepubliceerd in Science.

Please wait... loading