Archive for December, 2013

Hoe mannen en vrouwen zijn geschakeld

Posted on: December 4th, 2013 by Job van den Hurk No Comments

Je hoeft geen groot geleerde te zijn om te constateren dat er verschillen zijn in het gedrag van mannen en vrouwen. Het is dan ook aannemelijk dat de hersenen van mannen anders zijn dan die van vrouwen. Een nieuwe studie laat nu zien dat mannenhersenen meer verbindingen laten zien tussen gebieden voor waarneming en gecoördineerde handelingen, terwijl vrouwenbreinen geschakeld lijken voor analytische en intuïtieve verwerking.

Overal in de natuur zie je verschillen in het gedrag tussen mannetjes- en vrouwtjesdieren. Zo zie je bij verschillende diersoorten dat de mannetjes vaak vaardiger zijn in motorische en ruimtelijke taken, en dat ze sneller in aggresief gedrag vervallen. De dames daarentegen scoren vaak beter op verbaal geheugen en sociale cognitie. Als je vervolgens bij mensen de hersenen gaat onderzoeken, blijkt dat er wel wat verschillen te zien zijn tussen geslachten. Zo zijn mannenhersenen wat groter en bevatten meer witte stof, terwijl vrouwenbreinen meer grijze stof hebben. Maar wat ligt nu ten grondslag aan die karakterieke verschillen in gedrag?

Verbindingen in kaart brengen

Een groep Amerikaanse wetenschappers besloot om bij een grote groep mensen te gaan kijken naar de verbindingen tussen hersengebieden. De onderzoekers gebruikten DTI om de verbindingen van de breinen van maar liefst 949 proefpersonen in kaart te brengen. De data van de 428 mannen en de 521 vrouwen werden onderworpen aan vele berekeningen, om zo vervolgens nauwkeurig de verschillen te kunnen bekijken. Ook waren de proefpersonen afkomstig uit verschillende leeftijdscategorieën, om ook te kunnen zien hoe eventuele verschillen in hersenconnectiviteit verandert over tijd.

Verschillen

Uit de scans kwamen interessante verschillen naar voren. Zo bleek dat de hersenen van vrouwen meer verbindingen hadden tussen de linker- en rechterhersenhelft, terwijl de mannen meer connecties hadden binnen de hersenhelften. Deze verschillen ontstaan al op vrij vroege leeftijd op, wat zou kunnen verklaren waarom jongens en meisjes op jongere leeftijd al ander gedrag laten zien.

 

The Dramatic Differences in Male and Female Brain Connectivity

De bovenste twee figuren laten de mannenhersenen zien, de onderste figuren de vrouwenhersenen. Linkerkolom is een onderaanzicht, de rechterkolom een zijaanzicht. Duidelijk is te zien dat bij de mannen de verbindingen sterker binnen een hersenhelft lopen, en bij de vrouwen vaker tussen de hersenhelften.

Verder zagen de onderzoekers dat de mannenhersenen verbindingen laten zien tussen gebieden betrokken bij waarneming en gecoördineerde handelingen, terwijl vrouwenbreinen geschakeld lijken te zijn voor analytische en intuïtieve verwerking. Volgens de wetenschappers is dit een mogelijke verklaring waarom mannen over het algemeen iets betere motorische en ruimtelijke vaardigheden hebben, en vrouwen vaak betere geheugen- en sociale skills laten zien.

Gemiddelde

Deze bevindingen kunnen voor een gedeelte de verschillen in gedragingen tussen mannen en vrouwen verklaren. Toch moeten de resultaten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd: het gaat in deze studie over verschillen in anatomische connecties in de breinen van mannen en vrouwen. De precieze relatie tussen deze verbindingen en cognitie en gedrag is allesbehalve duidelijk, dus zal toekomstig onderzoek moeten uitwijzen welke stereotypen over mannen en vrouwen werkelijkheid zijn, en welke beter thuishoren in een moppenboekje.

 

Dit onderzoek is in december gepubliceerd in Proceedings of the National Academics of Sciences (PNAS)

 

Please wait... loading