Archive for June, 2012

Aanwas verse neuronen betrokken bij nieuwe herinneringen

Posted on: June 4th, 2012 by Daan Schetselaar No Comments

Sinds de jaren ’90 weten we dat ook het volwassen brein nog voortdurend nieuwe neuronen produceert. In elk geval in de hippocampus lijkt dit proces van ‘neurogenese’ een normaal verschijnsel. De vraag blijft: wat gebeurt er nu precies met die nieuwe aanwas? Dienen de nieuwe cellen alleen ter vervanging van overleden collega’s of spelen ze misschien een rol in het opslaan van nieuwe herinneringen? Nieuw onderzoek laat zien dat nieuwe neuronen in de hippocampus van volwassen muizen een andere functie hebben dan oude neuronen.

De hippocampus zorgt dat ervaringen worden opgeslagen als afzonderlijke herinneringen. Maar het diepgelegen hersengebied zorgt er ook voor dat je situaties herkent als iets wat lijkt op wat je al eerder hebt meegemaakt. Zo worden herinneringen opgeroepen aan soortgelijke  ervaringen. Een team wetenschappers van verschillende Amerikaanse onderzoeksinstituten denkt dat jonge en oude neuronen een verschillende rol spelen in deze geheugenmechanismen.

Genetische modificatie

De wetenschappers constateerden dat neuronen die ontstaan in volwassen muizen de eerste zes weken van hun bestaan actiever en flexibeler zijn. Vervolgens testten ze het geheugen van de muizen door ze onder andere door doolhoven te laten lopen. De onderzoekers keken of er verschil was tussen muizen waarbij oude hippocampus-neuronen waren uitgeschakeld (door genetische modificatie) en muizen waarbij juist alleen de jonge neuronen waren uitgeschakeld (met röntgenstraling).

Uit de geheugentests bleek dat jonge hippocampus-neuronen noodzakelijk zijn om situaties die erg veel op elkaar lijken van elkaar te onderscheiden, terwijl de oude neuronen alleen een rol speelden bij het herkennen van situaties die veel van elkaar verschillen. De onderzoekers denken dat dit komt doordat de pasgeboren cellen vooral de neiging hebben om nieuwe informatie vast te leggen terwijl de oudere cellen juist vooral bestaande herinneringen activeren. Kortom: voor het opslaan en ophalen van herinneringen gebruiken we waarschijnlijk dezelfde neuronen, maar wel exemplaren uit verschillende leeftijdscategorieën.

Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in het tijdschrift Cell.

Please wait... loading